Bekijk VragenCategorie: groepwelke cito toetsen maak je in groep 3?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke cito toetsen maak je in groep 3?
3 Antwoorden
TeunTeun answered 1 jaar ago
In groep 3 zijn er drie cito-toetsen: Lezen, Frans en wiskunde.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Je zou de cito-toets in groep 3 maken als je een diploma wilt halen aan een universiteit of hogeschool in Ontario. De cito-toets wordt gebruikt om je academische vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen te meten. Het wordt ook gebruikt om te bepalen of je in aanmerking komt voor toelating tot een postsecundaire instelling.
BrentBrent answered 1 jaar ago
De Cito-toetsen (Canadian Institute of Technology) in groep 3 bestrijken een reeks vakken, waaronder wiskunde, Engels, wetenschappen en maatschappijleer. De toetsen zijn ontworpen om het kennis- en begripsniveau van een leerling in deze vakken te meten.