Bekijk VragenCategorie: groepwelke cito toetsen maak je in groep 5?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke cito toetsen maak je in groep 5?
6 Antwoorden
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Er zijn een aantal verschillende cito-toetsen (of "criterium-referenced tests" zoals ze soms worden genoemd) waarmee leerlingen in groep 5 te maken kunnen krijgen. Veel scholen geven hun leerlingen de Iowa Tests of Basic Skills (ITBS), een nationaal erkende gestandaardiseerde test die de vaardigheden van leerlingen op het gebied van lezen, schrijven, wiskunde en wetenschappen beoordeelt. Andere scholen geven hun leerlingen misschien de California Achievement Test (CAT), die ook vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, wiskunde en wetenschap meet, maar specifiek is toegesneden op leerlingen die in Californië wonen. Er zijn ook verschillende andere cito-toetsen die gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de staat of het district waarin je woont.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
In Ontario moeten leerlingen in klas 5 een CITO-toets afleggen voor wiskunde en taalvaardigheid. De tests worden afgenomen door het Education Quality and Accountability Office (EQAO). De toets wiskunde is bedoeld om de kennis en vaardigheden van een leerling op de volgende gebieden te beoordelen: getalbegrip en bewerkingen, meetkunde en meten, gegevensbeheer en waarschijnlijkheid, patronen en verbanden, algebra. De toets Taalvaardigheid is bedoeld om de kennis en vaardigheden van een leerling op de volgende gebieden te beoordelen: begrijpend luisteren, begrijpend lezen, taalgebruik (grammatica en gebruik), schrijven.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Er zijn verschillende citotoetsen die leerlingen in groep 5 kunnen verwachten. Deze toetsen worden doorgaans gebruikt om het begrijpend lezen en het vermogen om vragen nauwkeurig te beantwoorden te meten. Enkele van de meest voorkomende cito-toetsen zijn de Cito Eindhoven Toets, de Cito Spellingtoets en de Cito Rekentoets.
WillemWillem answered 2 jaar ago
Er zijn veel verschillende soorten cito-toetsen, maar enkele van de meest voorkomende zijn wiskunde, taalvaardigheid en wetenschap.
PieterPieter answered 1 jaar ago
Volgens de Common Core Standards voor wiskunde moeten leerlingen in groep 5 de volgende drie cito-toetsen maken - De Cito-toets tellen en kardinaliteit meet het vermogen van een leerling om te tellen en getallen tot 100 te herkennen - De Cito-toets Bewerkingen en algebraïsch denken meet het vermogen van de leerling om problemen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op te lossen met hoeveelheden tot 12 - De Cito-toets Meten & Gegevens meet het vermogen van een leerling om lengtes in standaardeenheden te meten, meetbare grootheden te schatten en begrippen als oppervlakte en volume te begrijpen.
BramBram answered 1 jaar ago
De Cito-toetsen zijn een serie gestandaardiseerde toetsen die worden afgenomen bij leerlingen van groep 3 tot en met 9 in Nederland. De Cito-toetsen meten de vaardigheid van een leerling in lezen, schrijven en rekenen.