Bekijk VragenCategorie: lerarenwelke docenten worden het meest gevraagd?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke docenten worden het meest gevraagd?
3 Antwoorden
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Het Bureau of Labor Statistics (BLS) voorspelt dat de werkgelegenheid van leraren in het basis-, midden- en voortgezet onderwijs tussen 2019 en 2029 met ongeveer 2% zal groeien. De kansen op werk zullen echter per regio verschillen. Verschillende factoren zullen bijdragen aan deze groei, waaronder stijgende inschrijvingen in kleuterscholen en basisscholen en hogere retentiepercentages in middelbare scholen.   De grootste vraag naar leerkrachten zal naar verwachting te vinden zijn in peuterspeelzalen en basisscholen. Om aan de behoeften van een groeiende populatie jonge kinderen te voldoen, wordt in veel staten een toename van het aantal voorschoolse programma's verwacht. Deze vraag zal ook worden gestimuleerd door ouders die willen dat hun kinderen vroeger naar school gaan.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, aangezien de vraag naar leraren sterk kan variëren afhankelijk van het specifieke vak dat wordt onderwezen en de geografische regio waar het onderwijs plaatsvindt. In het algemeen is er echter meer vraag naar leraren wiskunde en natuurwetenschappen dan naar andere vakken, en in plattelandsgebieden is de behoefte aan leraren vaak groter dan in stedelijke gebieden.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
De meest gevraagde docenten zijn doorgaans STEM-docenten (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde). Er is een landelijk tekort aan gekwalificeerde STEM-docenten, terwijl er een overaanbod is aan docenten geesteswetenschappen. De reden voor dit verschil is grotendeels te wijten aan de toenemende vraag naar bèta/technische beroepen in de huidige economie. Nu steeds meer banen vaardigheid in STEM-vakken vereisen, staan scholen onder druk om hun klaslokalen te vullen met gekwalificeerde wetenschaps- en wiskunde-instructeurs. En nu het huidige lerarenbestand de pensioengerechtigde leeftijd nadert, zal het probleem de komende jaren alleen maar groter worden.