Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelke krachten zijn er in natuurkunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke krachten zijn er in natuurkunde?
3 Antwoorden
BramBram answered 1 jaar ago
Er zijn vier krachten in de natuurkunde: de sterke kracht, de zwakke kracht, elektromagnetisme en zwaartekracht. De sterke kracht is verantwoordelijk voor het bijeenhouden van de atoomkern, terwijl de zwakke kracht verantwoordelijk is voor radioactief verval. Elektromagnetisme is verantwoordelijk voor allerlei soorten aantrekkingen en afstotingen tussen geladen deeltjes, terwijl zwaartekracht verantwoordelijk is voor alles van ons veilig op de grond houden tot het bijeenhouden van hele melkwegstelsels.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Er zijn vier fundamentele krachten in de natuurkunde: de gravitatiekracht, de elektromagnetische kracht, de sterke kernkracht, en de zwakke kernkracht. Elk van deze krachten wordt bemiddeld door een ander soort deeltje: gravitonen bemiddelen de gravitatiekracht, fotonen de elektromagnetische kracht, gluonen de sterke kernkracht, en W- en Z-bosonen de zwakke kernkracht.
StijnStijn answered 1 jaar ago
In de natuurkunde zijn er vier fundamentele krachten: gravitatie, elektromagnetisme, de zwakke kracht, en de sterke kracht. Elk van deze krachten beheerst een ander gebied van natuurlijke fenomenen. De zwaartekracht is de aantrekkingskracht tussen massa's. Zij maakt het mogelijk dat wij op de aarde staan en dat planeten rond sterren draaien. Elektromagnetisme is de kracht die ladingen regelt. De zwakke kracht is verantwoordelijk voor radioactief verval en andere vreemde subatomaire verschijnselen. De sterke kracht tenslotte bindt deeltjes in de kern van een atoom samen.