Bekijk VragenCategorie: groepwelke letters krijg je in groep 2?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke letters krijg je in groep 2?
7 Antwoorden
ArendArend answered 2 jaar ago
 In groep 2 leren de leerlingen over medeklinkers en korte klinkers. Ze leren ook woorden met twee of drie letters lezen en schrijven. Enkele veel voorkomende letters die leerlingen in groep 2 leren zijn A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O P. Q R S T U V W X Y Z.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
 In groep 2 leren de leerlingen over de volgende letters van het alfabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ze leren ook over sommige klanken die deze letters kunnen maken. Bijvoorbeeld, C kan klinken als /k/, S kan klinken als /s/, en V kan klinken als /v/.
StijnStijn answered 2 jaar ago
 Je krijgt het alfabet. A-Z.
AikeAike answered 2 jaar ago
    In groep 2 leren de leerlingen het alfabet kennen en hoe ze moeten lezen en schrijven. Ze leren ook basisvaardigheden voor wiskunde en beginnen te leren over geschiedenis en andere onderwerpen.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
De letters die leerlingen in groep 2 leren zijn A-Z, met de nadruk op de letters in het alfabet die het vaakst in woorden worden gebruikt. Naast de letters van het alfabet leren de leerlingen ook de basispunctietekens en hoe die te gebruiken bij het schrijven.
ZefZef answered 1 jaar ago
In de Verenigde Staten leren kinderen in groep 2 over het alfabet, fonetiek, grammatica, woordenschat en schrijven. Ze leren ook elementaire wiskundige vaardigheden zoals optellen en aftrekken.
JorisJoris answered 1 jaar ago
In de Verenigde Staten krijgen kinderen meestal de klassen K-12. Rang 2 is het tweede jaar van de basisschool. Leerlingen in klas 2 kunnen lettercijfers A tot en met F krijgen, of een cijferscore van 1-6.