Bekijk VragenCategorie: levensbeschouwingwelke levensbeschouwingen zijn niet godsdienstig?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke levensbeschouwingen zijn niet godsdienstig?
7 Antwoorden
ZefZef answered 2 jaar ago
Atheïsme, humanisme en existentialisme zijn allemaal levensbeschouwingen die niet religieus zijn.
GijsGijs answered 2 jaar ago
Atheïsme, humanisme en existentialisme zijn allemaal levensbeschouwingen die niet religieus zijn. Atheïsme is het geloof dat er geen god of goden bestaan. Humanisme is het geloof dat mensen het beste zijn wat de wereld ooit is overkomen, en dat mensen moeten werken om de wereld voor iedereen beter te maken. Existentialisme is een filosofische stroming die de nadruk legt op individuele vrijheid en keuze, en de inherente zinloosheid van het leven.
ArnoArno answered 2 jaar ago
Seculier humanisme is een levensfilosofie die expliciet religieuze overtuigingen afwijst. Andere levensbeschouwingen die niet religieus zijn, zijn existentialisme, nihilisme en anarchisme.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Niet-religieuze levensbeschouwingen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: naturalisme en nihilisme. Naturalisme is het geloof dat de natuurlijke wereld het enige is dat bestaat, en dat er niet zoiets bestaat als bovennatuurlijke of paranormale verschijnselen. Nihilisme is het geloof dat het leven geen inherente betekenis of waarde heeft, en dat het bestaan zelf zinloos is.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Seculier humanisme, existentialisme en utilitarisme zijn allemaal levensbeschouwingen die niet religieus zijn. Seculier humanisme is een filosofie die de menselijke rede, ethiek en rechtvaardigheid boven alles stelt. Het existentialisme is een filosofische stroming die de nadruk legt op individuele vrijheid en keuze, en de inherente zinloosheid van het leven. Utilitarisme is de ethische theorie die stelt dat de beste actie de actie is die het grootste goed oplevert voor het grootste aantal mensen.
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Er zijn een aantal levensbeschouwingen die niet religieus zijn. Sommige mensen beschouwen humanisme als een niet-religieuze levensfilosofie, terwijl anderen existentialisme of nihilisme als niet-religieuze filosofieën beschouwen.
GijsGijs answered 2 jaar ago
Er zijn veel levensbeschouwingen die niet religieus zijn. Enkele van de meest populaire zijn humanisme, existentialisme en nihilisme.