Bekijk VragenCategorie: onderwijswelke middelbare school niveaus zijn er?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke middelbare school niveaus zijn er?
7 Antwoorden
JorisJoris answered 1 jaar ago
Er zijn vele middelbare schoolniveaus. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten verwijst high school over het algemeen naar de klassen 9-12. Er zijn echter ook veel andere landen die andere namen en niveaus voor de middelbare school hebben. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld verwijst de middelbare school naar de jaren 7-13.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Er zijn drie algemene niveaus van de middelbare school: Secondary 1-3 (grade 7-9 in de Verenigde Staten), High School 4-5 (grade 10-11), en Postsecondary 6 (grade 12). Elk systeem heeft zijn eigen unieke beoordelingsschaal. Bovendien hebben sommige landen een Pre-Secundary niveau dat lager is dan Secondary 1.
ZefZef answered 1 jaar ago
Er zijn drie niveaus van middelbare school in de Verenigde Staten: eerstejaars, tweedejaars en derdejaars. In sommige staten (zoals Californië) is er een extra niveau dat bekend staat als senior.
JorisJoris answered 1 jaar ago
De middelbare schoolniveaus zijn de negende, tiende, elfde en twaalfde klas. In sommige landen gaan leerlingen naar de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school voordat ze naar de middelbare school gaan.
BramBram answered 1 jaar ago
In de Verenigde Staten kent de middelbare school vier niveaus: eerstejaars, tweedejaars, eerstejaars en laatstejaars. Sommige scholen hebben echter een vijfde niveau voor leerlingen met een academische achterstand of voor leerlingen die de school extra in de gaten wil houden Het academisch jaar is over het algemeen verdeeld in twee semesters. Het eerste semester begint eind augustus of begin september en eindigt half januari. Het tweede semester begint in februari en eindigt begin juni. Scholen kunnen ook trimesters of kwartalen hebben in plaats van semesters De meeste scholen hebben een systeem met drie niveaus voor de vakken: standaard, honors en Advanced Placement (AP).
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Er zijn drie middelbare schoolniveaus: eerstejaars, tweedejaars en derdejaars. Welk niveau je hebt, hangt af van het aantal studiepunten dat je hebt behaald. Over het algemeen hebben eerstejaars 0-9 studiepunten behaald, tweedejaars 10-19 studiepunten, en junioren 20 of meer studiepunten.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Er zijn drie middelbare schoolniveaus: middelbare school eerstejaars, middelbare school tweedejaars en middelbare school junior. Het volgende niveau is college.