Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelke natuurkundige definieert als eerste de zwaartekracht?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke natuurkundige definieert als eerste de zwaartekracht?
6 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
Isaac Newton. In zijn Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, voor het eerst gepubliceerd in 1687, heeft Newton de wetten van de beweging en de zwaartekracht uiteengezet, die de manier beschrijven waarop voorwerpen bewegen en de zwaartekracht die hun interacties regelt.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Isaac Newton. In zijn Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, voor het eerst gepubliceerd in 1687, heeft Newton de wetten van de beweging en de zwaartekracht uiteengezet, die de manier beschrijven waarop voorwerpen bewegen en de zwaartekracht die hun interacties regelt.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Isaac Newton. In de 17e eeuw formuleerde hij zijn wet van de universele gravitatie, die stelt dat elk deeltje in het heelal elk ander deeltje aantrekt met een kracht die recht evenredig is met het product van hun massa's en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen hen.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Interessant is dat de eerste persoon die officieel de zwaartekracht definieerde eigenlijk Isaac Newton was. In zijn werk Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica uit 1687 beschreef Newton de zwaartekracht als een kracht die tussen voorwerpen werkt in verhouding tot hun massa. Hij liet ook zien hoe deze kracht de bewegingen van objecten in de natuur kon verklaren, zoals de manier waarop planeten rond de zon draaien. Newtons werk heeft ertoe bijgedragen dat de zwaartekracht een van de fundamentele krachten van de natuur is geworden, en zijn theorieën worden vandaag de dag nog steeds door wetenschappers gebruikt. Er zijn echter veel andere natuurkundigen geweest die voor en na Newton belangrijke bijdragen hebben geleverd aan ons begrip van de zwaartekracht.
ZefZef answered 1 jaar ago
Isaac Newton wordt algemeen gecrediteerd met de eerste wetenschappelijke beschrijving van de zwaartekracht, in zijn Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687). Johannes Kepler had eerder een wiskundig model van de zwaartekracht voorgesteld, maar dit was onvolledig en bevatte niet het concept van een aantrekkende kracht tussen massa's.
ZefZef answered 1 jaar ago
Isaac Newton. In zijn Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica stelde Newton voor dat de zwaartekracht een kracht tussen voorwerpen was die hen in een rechte lijn deed bewegen met een constante snelheid. Hij stelde ook voor dat de zwaartekracht een aantrekkende kracht was tussen voorwerpen, en dat deze kracht evenredig was met het product van hun massa's en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen hen.