Bekijk VragenCategorie: lerarenwelke school kun je de examens kwijt?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
welke school kun je de examens kwijt?
2 Antwoorden
LaurensLaurens answered 2 maanden ago
Geen enkele school kan zich ontdoen van examens. Examens zijn een noodzakelijk onderdeel van het onderwijsproces en helpen om te beoordelen of een leerling de stof begrijpt. Toch kunnen sommige scholen leerlingen de mogelijkheid bieden om examens over te doen of extra hulp te krijgen als ze het niet goed doen. Bovendien staan veel scholen leerlingen toe hun academische prestaties in andere vakken te gebruiken om een slecht cijfer voor een examen goed te maken. Er zijn dus manieren voor studenten om de negatieve effecten van slechte cijfers op hun cijferlijst te verzachten.
LaurensLaurens answered 2 maanden ago
Je kunt examens niet echt "afschaffen", maar je kunt ze wel optioneel maken. Sommige scholen hebben gestandaardiseerde toetsen afgeschaft en vervangen door andere vormen van beoordeling, zoals portfolio's of presentaties. Als alternatief hebben sommige scholen een beleid waarbij leerlingen examens kunnen herkansen om hun cijfers te verhogen. Dit geeft leerlingen die het moeilijk hebben een kans om hun score te verbeteren zonder de gevolgen van een slecht cijfer te hoeven dragen.