Bekijk VragenCategorie: lerarenwelke school kun je de examens kwijt?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke school kun je de examens kwijt?
6 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Geen enkele school kan zich ontdoen van examens. Examens zijn een noodzakelijk onderdeel van het onderwijsproces en helpen om te beoordelen of een leerling de stof begrijpt. Toch kunnen sommige scholen leerlingen de mogelijkheid bieden om examens over te doen of extra hulp te krijgen als ze het niet goed doen. Bovendien staan veel scholen leerlingen toe hun academische prestaties in andere vakken te gebruiken om een slecht cijfer voor een examen goed te maken. Er zijn dus manieren voor studenten om de negatieve effecten van slechte cijfers op hun cijferlijst te verzachten.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Je kunt examens niet echt "afschaffen", maar je kunt ze wel optioneel maken. Sommige scholen hebben gestandaardiseerde toetsen afgeschaft en vervangen door andere vormen van beoordeling, zoals portfolio's of presentaties. Als alternatief hebben sommige scholen een beleid waarbij leerlingen examens kunnen herkansen om hun cijfers te verhogen. Dit geeft leerlingen die het moeilijk hebben een kans om hun score te verbeteren zonder de gevolgen van een slecht cijfer te hoeven dragen.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Geen enkele school kan zich ontdoen van examens. Examens vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces en helpen leerlingen hun kennis en inzicht te beoordelen. Er zijn echter verschillende manieren waarop scholen leerlingen kunnen helpen zich op examens voor te bereiden en het proces minder stressvol te maken. Sommige scholen bieden bijvoorbeeld proefexamens aan om leerlingen vertrouwd te maken met de vorm en de timing van het echte examen, en geven feedback om hen te helpen gebieden te identificeren die zij moeten verbeteren. Daarnaast hebben veel scholen studietips en hulpmiddelen online of in gedrukte vorm beschikbaar om studenten te helpen zich voor te bereiden op examens.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Geen enkele school kan "van de examens af" Examens zijn een onderdeel van het onderwijsproces om te beoordelen of leerlingen de stof begrijpen en beheersen. Sommige scholen hebben echter alternatieve methoden om leerlingen te beoordelen, zoals projecten, werkstukken of mondelinge presentaties.
BramBram answered 1 jaar ago
Op dit moment is er geen enkele school die examens volledig kan afschaffen. Er zijn echter enkele scholen die grote vooruitgang hebben geboekt bij het verminderen van het gewicht van de examens en de druk die ze op de leerlingen leggen. Een voorbeeld daarvan is de Daltonschool in Manhattan, die is overgestapt van een op cijfers gebaseerd systeem op een systeem dat zich richt op de beheersing van concepten. Leerlingen worden het hele jaar door voortdurend beoordeeld en doen alleen aan het eind van elk semester examen. Door deze aanpak kunnen leraren meer feedback geven en kunnen leerlingen zich concentreren op het begrijpen van concepten in plaats van zich zorgen te maken over cijfers.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Geen enkele school kan "van examens af" Examens zijn een noodzakelijk onderdeel van het onderwijsproces en dienen een belangrijk doel. Ze helpen leraren te beoordelen hoe goed hun leerlingen leren, en ze geven leerlingen feedback over hun academische vooruitgang. Toch zijn er scholen die de traditionele examens afschaffen ten gunste van andere beoordelingsmethoden. Sommige scholen gebruiken bijvoorbeeld portfolio's, projecten of essays om het leren van leerlingen te beoordelen. Anderen gebruiken gestandaardiseerde toetsen zoals de SAT of ACT om de prestaties van leerlingen te meten.