Bekijk VragenCategorie: schoolboekenwelke schoolboeken moet je kaften?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke schoolboeken moet je kaften?
9 Antwoorden
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Afhankelijk van je opleiding en studierichting worden verschillende studieboeken aanbevolen. Enkele algemene studieboeken voor studenten in het hoger onderwijs zijn echter Biology van Paul Levine en Eric Simon, Concepts of Genetics van William Stansfield, en The Unity of Life van Bruce Alberts.
BrentBrent answered 2 jaar ago
Een wiskundelesboek, een natuurkundelesboek en een scheikundelesboek.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
om te bepalen welke tekstboeken je moet behandelen, analyseer je eerst je cursusmateriaal en vereisten. Zijn er specifieke hoofdstukken of onderwerpen die u absoluut moet behandelen? Als dat zo is, moeten die voorrang krijgen. Als je eenmaal hebt bepaald welke hoofdstukken of onderwerpen essentieel zijn, kijk je naar elk leerboek en zie je welke die gebieden het beste behandelen.   Als je eenmaal de tekstboeken hebt geselecteerd die je wilt gebruiken, maak dan een plan voor het behandelen van de stof. Misschien wil je specifieke hoofdstukken of paragrafen toewijzen aan elke lesperiode, of zelfs week. Het hebben van een plan zal je helpen ervoor te zorgen dat je alle stof die je nodig hebt op een efficiënte manier behandelt.   Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat je ervoor zorgt dat je leerlingen betrokken zijn bij de stof.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van het specifieke onderwerp en het niveau van de studie. Enkele algemene leerboeken die nuttig kunnen zijn voor een reeks onderwerpen zijn echter -Voor wiskunde: "A Course in Modern Mathematics" door Richard Courant en Herbert Robbins -Voor scheikunde: "Algemene scheikunde" door Petrucci et al. -Voor biologie: "Biologie" door Neil Campbell en Jane Reece -Voor economie: "Principles of Economics" door N.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
De studieboeken die je moet behandelen hangen af van je hoofdvak en van het niveau van je opleiding. Enkele algemene studieboeken die nuttig kunnen zijn voor alle studenten zijn echter biologie, scheikunde en natuurkunde. Daarnaast kan het zijn dat je, afhankelijk van je studierichting, specifieke studieboeken in je studie moet opnemen. Bijvoorbeeld, als je een pre-med student te studeren om een arts te worden, zult u waarschijnlijk nodig hebben om Human Anatomy and Physiology dekken. Als je een business student, moet u wellicht boekhouding en economie te dekken. De lijst gaat maar door - het hangt echt af van het vakgebied dat je kiest. Maar in het algemeen bieden de eerder genoemde wetenschappelijke studieboeken een goede basis voor alle studenten.
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Als het op tekstboeken aankomt, is er geen pasklaar antwoord. De beste manier om te bepalen welk(e) tekstboek(en) u in uw klas moet gebruiken, is overleg te plegen met collega's en/of uw afdelingsvoorzitter. In sommige gevallen is het tekstboek dat u zult gebruiken vooraf bepaald door de syllabus of het beleid van de afdeling. Maar zelfs in die gevallen is het belangrijk dat u vertrouwd bent met het tekstboek, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de les en de stof effectief kunt onderwijzen. Er zijn veel factoren waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van een tekstboek. De belangrijkste factor is of het tekstboek al dan niet aansluit bij de doelstellingen van de cursus. Op de tweede plaats komt de vraag of het tekstboek al dan niet aansluit bij uw onderwijsfilosofie.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord, omdat de beste studieboeken voor jou afhangen van je specifieke cursus en professor. Enkele inleidende boeken die nuttig kunnen zijn, zijn Principles of Genetics van Griffiths, Molecular Biology of the Cell van Alberts en Evolutionary Biology van Futuyma.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Een algemene cursus wiskunde moet een studie omvatten van reële getallen en de bijbehorende algebraïsche structuren (groepen, ringen, velden). Aanvullende onderwerpen in een eerstejaarscursus zijn bijvoorbeeld lineaire vergelijkingen en stelsels van lineaire vergelijkingen, kwadratische vergelijkingen, permutaties en combinaties, waarschijnlijkheid en basisconcepten van calculus. In een inleidende cursus natuurkunde leren studenten over kinematica (beweging langs een rechte lijn), dynamica (kracht en massa), energie, arbeid en vermogen, draaibeweging, oscillaties en golven. Op dit niveau worden ook basisideeën over elektriciteit en magnetisme geïntroduceerd.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Welke studieboeken u moet behandelen hangt af van uw cursus en hoofdvak. Maar een paar essentiële tekstboeken die de meeste studenten in de Verenigde Staten moeten lezen zijn: 1. Biologie door Neil A. Campbell en Jane B. Reece 2. Psychologie door David G. Myers 3. Macro-economie door Robert J. Barro en Xavier Sala-i-Martin 4. Westerse beschaving door Thomas F. X. Noble 5.