Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelke sommen krijg je in groep 5?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke sommen krijg je in groep 5?
2 Antwoorden
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
De sommen die je in klas 5 krijgt variëren, maar kunnen problemen omvatten zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van getallen van twee cijfers en breuken. U kunt ook woordproblemen tegenkomen waarbij vergelijkingen moeten worden opgelost. Uiteindelijk is het doel de leerlingen te helpen een sterke basis in rekenen te ontwikkelen, zodat ze op hun vaardigheden kunnen voortbouwen naarmate ze verder komen op school.
StijnStijn answered 1 jaar ago
U krijgt de som van alle getallen in een rij, kolom of diagonaal. Bijvoorbeeld, de som van de getallen in dit 3x3 rooster is 15: 1+2+3=6 4+5+6=15 De som van de getallen in een 3x3 rooster is 15.