Bekijk VragenCategorie: economiewelke studie kan ik volgen met economie en maatschappij?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke studie kan ik volgen met economie en maatschappij?
3 Antwoorden
BramBram answered 2 jaar ago
Economie en maatschappij is een breed gebied dat veel verschillende soorten studies kan omvatten.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Er zijn een aantal verschillende economische en sociale studies die u kunt volgen. Hier zijn slechts enkele voorbeelden: 1. Micro-economie - gericht op het begrijpen en analyseren van het gedrag van individuen, bedrijven en markten. 2. Macro-economie - kijkt naar het grote geheel en behandelt onderwerpen als inflatie, economische groei en rentetarieven. 3. Internationale economie - behandelt de gevolgen van de globalisering voor economieën in de hele wereld. 4. Ontwikkelingseconomie - houdt zich bezig met armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden. 5. Behavioural Economics - onderzoekt hoe psychologische factoren economische besluitvorming kunnen beïnvloeden.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Economie en maatschappij is een breed gebied dat veel verschillende soorten studies kan omvatten.