Bekijk VragenCategorie: Talenwelke taal was er eerder duits of nederlands?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke taal was er eerder duits of nederlands?
5 Antwoorden
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
De talen die tegenwoordig bekend staan als Duits en Nederlands waren oorspronkelijk dialecten van één taal die gesproken werd in het gebied dat nu Duitsland en Nederland is. Deze taal staat bekend als Oud Hoogduits. Na verloop van tijd scheidden de dialecten zich in verschillende talen, waarbij Duits de dominante taal werd in Duitsland en Nederlands de dominante taal in Nederland.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Het antwoord op deze vraag is een beetje ingewikkeld. Zowel het Duits als het Nederlands zijn ontstaan uit een taal die Proto-Germaans heet, en het Proto-Germaans is ontstaan uit een taal die Proto-Indo-Europees heet. In zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat alle drie de talen verwant zijn. Maar uit welke specifieke taal het Duits of het Nederlands is voortgekomen, is iets moeilijker te zeggen. Er waren namelijk nogal wat verschillende dialecten van het Proto-Germaans, en elk van die dialecten is in de loop der tijd waarschijnlijk geëvolueerd tot een aparte taal. Het is dus moeilijk te zeggen welke van die talen precies Nederlands of Duits is geworden. Maar de meeste taalkundigen zijn het erover eens dat beide talen waarschijnlijk voortkwamen uit het Hoogduitse dialect van het Proto-Germaans.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
De Duitse taal en het Nederlands zijn beide afgeleid van een gemeenschappelijke voorouder, het Proto-Germaans. Deze taal werd gesproken door de Germaanse stammen die leefden in wat nu Noordwest-Duitsland en Nederland is gedurende de late ijzertijd en de vroege middeleeuwen. Beide talen stammen dus technisch gezien af van het Nederlands.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Het moderne Duits en het Nederlands zijn beide afgeleid van een gemeenschappelijke voorouder, die vermoedelijk ongeveer 2000 jaar geleden in het gebied ten oosten van de Rijn is ontstaan. De vooroudertaal staat bekend als Proto-Germaans en werd gesproken door de oude Duitse en Nederlandse volkeren.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag. Het is mogelijk dat zowel het Duits als het Nederlands oorspronkelijk dialecten waren van een gemeenschappelijke taal, maar het is ook mogelijk dat ze zich afzonderlijk van elkaar hebben ontwikkeld.