Bekijk VragenCategorie: groepwelke tafels behoren tot groep 4?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke tafels behoren tot groep 4?
5 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
    Er zijn geen definitieve antwoorden op deze vraag, omdat het zou kunnen afhangen van de context waarin de tabellen worden gebruikt. Enkele algemene voorbeelden van dingen die in groep 4 kunnen vallen zijn tabellen die worden gebruikt voor doeleinden als gegevensinvoer, boekhouding of marketinganalyse.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
De tafels in groep vier zijn de tafels die niet tot een van de andere groepen behoren.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Tafels die tot groep 4 behoren zijn tafels met vier poten.
BramBram answered 2 jaar ago
Er is geen groep 4. Geef meer informatie.
BrentBrent answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag omdat het afhangt van de definitie van "groep 4 tafels" Sommige mensen rekenen tafels met vier poten en een rechthoekig blad tot groep 4, terwijl anderen tafels met twee poten en een rond blad tot groep 4 rekenen. De beste manier om te bepalen welke tafels tot groep 4 behoren is door te kijken naar de eigenschappen die alle tafels in groep 4 gemeen hebben.