Bekijk VragenCategorie: groepwelke vakken behoort in groep 6?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
welke vakken behoort in groep 6?
8 Antwoorden
BramBram answered 2 maanden ago
De vakken in groep 6 kunnen variëren, afhankelijk van het schooldistrict of de staat. Enkele veel voorkomende vakken in groep 6 zijn echter wiskunde, wetenschap, taalkunde, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunst.
CornaldCornald answered 2 maanden ago
Welke vakken in groep 6 thuishoren, hangt af van het leerplan van het schooldistrict of de staat. Enkele van de meest voorkomende vakken die in groep 6 worden onderwezen zijn echter wiskunde, Engels, maatschappijleer, wetenschap en vreemde talen.
CornaldCornald answered 2 maanden ago
Taal, wiskunde, wetenschap, sociale studies.
AikeAike answered 2 maanden ago
Wiskunde, taalvaardigheid, wetenschap, sociale studies.
BrendanBrendan answered 2 maanden ago
Grade 6 is typisch het eerste jaar van de middelbare school in de Verenigde Staten. In veel staten is het de zesde klas van de basisschool. Typische vakken die in klas 6 worden bestudeerd zijn taal, wiskunde, wetenschap, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunst.
BrentBrent answered 2 maanden ago
Grade 6 is het laatste jaar van de basisschool in de Verenigde Staten. Leerlingen in klas 6 volgen doorgaans Engels, wiskunde, natuurwetenschappen, maatschappijleer (inclusief aardrijkskunde, maatschappijleer en economie), lichamelijke opvoeding, gezondheidsleer, kunst- en muziekbeschouwing en vreemde talen.
CornaldCornald answered 2 maanden ago
Wiskunde, taalvaardigheid (lezen, schrijven, grammatica), sociale studies, wetenschappen, lichamelijke opvoeding/gezondheid. Afhankelijk van het schooldistrict of de individuele school kunnen kunst en muziek ook in groep 6 worden opgenomen.
AikeAike answered 2 maanden ago
In groep 6 krijgen leerlingen meestal algebra en meetkunde, Engelse grammatica en literatuur, wereldgeschiedenis, natuurkunde (inclusief scheikunde en natuurkunde) en biologie. Daarnaast bieden veel scholen een reeks keuzevakken aan op gebieden als muziek, kunst of technologie.