Bekijk VragenCategorie: economiewelke vakken behoren tot economie en maatschappij?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke vakken behoren tot economie en maatschappij?
5 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Economie en maatschappij zijn twee ongelooflijk brede onderwerpen.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Economie en maatschappij zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Economische instellingen zoals banken, bedrijven en regeringen beïnvloeden bijvoorbeeld de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de manier waarop samenlevingen zijn gestructureerd. Bovendien kunnen economische theorieën ons helpen begrijpen hoe menselijk gedrag sociale resultaten beïnvloedt. Tenslotte bestuderen economen vaak de effecten van sociaal beleid op economische resultaten. Enkele specifieke onderwerpen die zowel tot de economie als tot de samenleving behoren, zijn: handel, belastingen, arbeidsmarkten, financiële markten, ontwikkelingseconomie, overheidsfinanciën, milieueconomie, speltheorie en gedragseconomie.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Economie en maatschappij zijn twee verschillende vakken. Economie is de studie van hoe mensen middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren. De maatschappij is een verzameling mensen die in een bepaald gebied wonen en gemeenschappelijke waarden delen.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen schaarse middelen gebruiken om hun behoeften en wensen te bevredigen. De maatschappij is een verzameling mensen die in een bepaald gebied wonen en met elkaar omgaan. Economie is dus de studie van bijvoorbeeld hoe de prijs de verdeling van goederen in een samenleving beïnvloedt. En sociologie is de studie van zaken als sociale normen, sociale instellingen en sociale verandering.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Economie is de studie van hoe mensen goederen en diensten gebruiken en uitwisselen om hun behoeften en wensen te bevredigen. De maatschappij is de verzameling mensen die in een bepaald gebied wonen, met elkaar omgaan en gemeenschappelijke culturele kenmerken hebben. Economie gaat over hoe mensen schaarse middelen gebruiken om dingen te produceren die ze willen of nodig hebben. Het omvat de studie van hoe mensen goederen en diensten produceren, distribueren en consumeren. De maatschappij verwijst naar alle mensen die op een bepaalde plaats wonen of bepaalde culturele kenmerken delen. Sociologie is dus een goed vak om te studeren als je meer wilt weten over de samenleving.