Bekijk VragenCategorie: groepwelke vakken behoren tot groep 4?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke vakken behoren tot groep 4?
5 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
Groep 4 omvat onderwerpen die een neutrale of licht bittere smaak hebben. Voorbeelden van deze stoffen zijn koffie, thee, pure chocolade en wijn.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Groep 4 bestaat uit talen, letterkunde en taalkunde.
StijnStijn answered 2 jaar ago
Antwoord   Er zijn een paar verschillende manieren om over deze vraag na te denken. Groep 4 zou kunnen verwijzen naar    -Het International Baccalaureate (IB) Diploma Programme, dat uit zes academische vakken bestaat - namelijk Engels, Wiskunde, Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Talen, en Kunsten    -De vier jaar middelbare school in de Verenigde Staten - meestal de negende tot en met de twaalfde graad - waarin leerlingen academische kernvakken en keuzevakken volgen    -College cursussen binnen een major of concentratie gebied van de studie.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Onderwerpen van groep 4 zijn onderwerpen waarvoor betaald moet worden. Tot deze onderwerpen behoren cursussen op de universiteit, cursussen in het kader van de beroepsontwikkeling en andere geselecteerde onderwijsmogelijkheden.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Groep 4 omvat de geesteswetenschappen, dat zijn vakken die de cultuur en de menselijke samenleving bestuderen. Hieronder vallen vakken als literatuur, geschiedenis, filosofie en godsdienstwetenschappen.