Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswelke vakken behoren tot het eindexamen op het havo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke vakken behoren tot het eindexamen op het havo?
1 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
Het eindexamen havo heeft meestal betrekking op de kernvakken Engels, wiskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. Afhankelijk van de school en het vakkenpakket van de individuele leerling kunnen echter ook andere vakken aan bod komen. Zo kan het zijn dat leerlingen die talen studeren een taalexamen moeten afleggen, terwijl leerlingen die een beroepsopleiding volgen, examen moeten doen in het vak van hun keuze. De beste manier om te weten te komen welke vakken in het eindexamen zijn opgenomen, is je leraar of de directeur van de school te vragen.