Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswelke vakken behoren tot het eindexamen vwo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke vakken behoren tot het eindexamen vwo?
9 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
Er zijn een paar verschillende soorten eindexamens in het Nederlandse onderwijssysteem, maar het examen dat het meest relevant is voor leerlingen in de bovenbouw van het vwo is het centraal examen. Dit examen wordt afgenomen aan het einde van de vwo-opleiding en heeft betrekking op alle kernvakken.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
De vakken in het eindexamen VWO variëren afhankelijk van de specialisatie die je kiest, maar gewoonlijk omvatten ze wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, en soms een vreemde taal.
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Er zijn vier vakken in het laatste jaar van de Nederlandse middelbare school: Engels voor gevorderden, Frans/Spaans, economie en geschiedenis. Elk vak heeft zijn eigen examen, dat leerlingen moeten halen om hun middelbare schooldiploma te krijgen Het examen Engels heeft betrekking op literatuur en grammatica. De leerlingen moeten een essay schrijven over het gelezen boek en moeten hun kennis van de werkwoordstijden en andere grammaticale regels aantonen Voor de examens Frans of Spaans zullen de leerlingen een luistertest afleggen en een schrijftest.
BramBram answered 1 jaar ago
De vakken die tot het eindexamen vwo behoren zijn Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen, Engels en wereldgeschiedenis.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
In Nederland heet het eindexamen VWO (het hoogste niveau van het voortgezet onderwijs) "het Nationaal Examen". De vakken die in dit examen worden getoetst, hangen af van de richting die je hebt gekozen voor je voortgezet onderwijs. Zo zullen leerlingen die de richting natuurwetenschappen hebben gekozen biologie, scheikunde en natuurkunde in hun Nationaal Examen hebben, terwijl leerlingen die de richting maatschappijwetenschappen hebben gekozen Nederlands, geschiedenis en wiskunde zullen hebben.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Leerlingen die in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs in Nederland zitten, zijn verplicht een algemeen examen af te leggen dat betrekking heeft op een reeks onderwerpen. Dit examen wordt het vwo-examen genoemd. De onderwerpen waarover leerlingen worden getoetst, variëren afhankelijk van hun specialisatie, maar omvatten doorgaans Nederlands, wiskunde, Engels, een vreemde taal, natuurwetenschappen en maatschappijleer.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Er zijn een paar verschillende vakken die je kunt kiezen voor het eindexamen in het vwo, maar de meest voorkomende zijn wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het hangt er echt vanaf wat je wilt gaan studeren aan de universiteit en waar je interesses liggen. Als je van plan bent om in een bèta-technische richting te gaan, dan zijn wiskunde en natuurkunde natuurlijk belangrijk. Maar als je geïnteresseerd bent in geschiedenis of een ander geesteswetenschappelijk vak, dan kun je je misschien beter richten op geschiedenis of aardrijkskunde. Praat met je leraren en ouders over wat zij denken dat het beste voor je is, en kijk naar al je opties voordat je een beslissing neemt.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Je zou het curriculum van de specifieke school die je bezoekt moeten controleren. Gewoonlijk omvat het vwo-examen een breed scala aan onderwerpen, van wiskunde en natuurwetenschappen tot literatuur en geschiedenis.
AikeAike answered 1 jaar ago
De vakken die tot het VWO eindexamen behoren verschillen per programma dat je volgt. De meeste programma's zullen echter examens hebben in Nederlands, Wiskunde, en één of twee andere vakken. Raadpleeg de website van je school of spreek met een begeleider voor meer specifieke informatie over de vakken die op je eindexamen worden getoetst.