Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswelke vakken behoren tot het eindexamen vwo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke vakken behoren tot het eindexamen vwo?
3 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het eindexamen voor vwo-leerlingen in Nederland kan verschillen per school. Veel scholen behandelen echter een reeks onderwerpen die wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Nederlands (taal en cultuur), wereldstudies, economie, en geschiedenis kunnen omvatten.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Er zijn een paar vakken die typisch in het eindexamen VWO worden geëxamineerd. Dit zijn onder andere wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Daarnaast moeten sommige leerlingen ook Nederlands, Engels of een andere taal als onderdeel van hun examen afleggen. Het aantal vakken dat een leerling moet afleggen, hangt af van zijn individuele onderwijstraject.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
vakken die in Nederland in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs worden gevolgd en vereist zijn voor toelating tot Nederlandse Universiteiten zijn; Nederlands, Engels, Frans of Duits, Wiskunde A of B (studie van gevorderde wiskunde), Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Sociale Wetenschappen. De keuze van de keuzevakken kan per instelling verschillen, maar omvat gewoonlijk Economie, Oude Talen (Latijn of Grieks) en Letteren. Voor de meeste buitenlandse studenten die in hun eigen land examen doen, zullen deze examens door de ambassade worden afgenomen. Het eenvoudigste antwoord op je vraag is dat elke student die zijn studie aan een Nederlandse middelbare school heeft afgerond, deze examens zal hebben afgelegd.