Bekijk VragenCategorie: onderwijswelke vakken krijg ik op het eindexamen vwo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke vakken krijg ik op het eindexamen vwo?
5 Antwoorden
ZefZef answered 2 jaar ago
Het eindexamen VWO gaat over alle vakken die in het VWO-curriculum zijn onderwezen.
HesselHessel answered 2 jaar ago
In het eindexamen vwo krijg je een scala aan vakken, waaronder Nederlands, wiskunde, Engels, geschiedenis, exacte vakken en kunstvakken.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Het eindexamen voor het VWO bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een schriftelijke toets en het tweede deel is een mondeling examen De schriftelijke toets gaat over alle stof die je tijdens je VWO-opleiding hebt bestudeerd. Dit omvat Engels, Nederlands, Geschiedenis, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. De vragen op het schriftelijk examen bestaan uit essays, korte antwoordvragen en meerkeuzevragen Het mondelinge examen duurt ongeveer 20 minuten en je wordt geëxamineerd door een panel van drie hoogleraren.
TeunTeun answered 2 jaar ago
Je krijgt een scala aan onderwerpen op het vwo-eindexamen, maar enkele van de meer voorkomende zijn wiskunde, wetenschap, Engels en maatschappijleer.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Het eindexamen is uitgebreid en behandelt alle onderwerpen die in het vwo zijn behandeld.