Bekijk VragenCategorie: schoolexamensWelke vakken krijg je bij het eindexamen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Welke vakken krijg je bij het eindexamen?
7 Antwoorden
ZefZef answered 2 jaar ago
Het eindexamen bestaat meestal uit een mix van toetsen en essays, over stof van het hele semester. De precieze vorm hangt af van je professor, maar het is gebruikelijk dat er minstens één groot essay is en één of twee kortere examens    Als je je voorbereidt op de eindexamens, begin dan met het doornemen van je syllabus en aantekeningen van colleges om een overzicht te krijgen van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Van daaruit kun je een studieplan maken dat alle stof behandelt die je moet kennen.
ArnoArno answered 2 jaar ago
Het eindexamen van een cursus is een toets over de stof die de studenten tijdens de les hebben behandeld. De vorm van het examen hangt af van de docent, maar meestal is het een uitgebreid essay of een meerkeuze-examen. Omdat het eindexamen zo'n groot deel van het totaalcijfer van een cursus waard is, is het belangrijk om goed te studeren en ervoor te zorgen dat je goed voorbereid bent. Dit betekent dat je al het cursusmateriaal (aantekeningen, hand-outs, leesmateriaal, enz.) moet doornemen en ook alle oefenopgaven en vragen die beschikbaar zijn moet maken. Als je vragen hebt over wat er op het examen zal staan, stel ze dan aan je docent tijdens kantooruren of tijdens de gewone lesuren.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Elektrotechniek is een tak van techniek die zich bezighoudt met de studie en toepassing van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme. Het bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, van elektronische schakelingen tot energieopwekking en -distributie. In het eindexamen zul je worden getest op je kennis van de verschillende onderwerpen die in het curriculum van de elektrotechniek aan bod komen. De vragen zullen zowel op theoretische concepten als op praktische toepassingen gebaseerd zijn.
ArendArend answered 1 jaar ago
Dat hangt af van de school en het programma. Gewoonlijk krijgt u een eindexamen in uw hoofdvak en in enkele verwante vakken. Informeer bij uw school of programma voor meer informatie.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Het eindexamen gaat over alle stof van de cursus, inclusief hoofdstuk 1-5 uit het tekstboek en de colleges die in de klas zijn gegeven. Daarnaast zijn er enkele vragen over algemene scheikundige concepten die nodig zijn om de biochemie te begrijpen.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Het eindexamen omvat materiaal van de hele cursus, inclusief colleges, lezingen en huiswerk. Specifieke onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn DNA replicatie en reparatie, transcriptionele regulatie, translatie, eiwitvouwing en -afbraak, genomics en proteomics technologieën, apoptose en autofagie. Studenten moeten voorbereid zijn op het beantwoorden van vragen over de onderwerpen die in de les worden behandeld. Bovendien kan de studenten worden gevraagd de geleerde concepten toe te passen op verwante problemen of scenario's.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Welke vakken krijg je in het eindexamen? Dat hangt af van de vakken die je het hele jaar hebt gevolgd. Als je vooral natuurwetenschappen en wiskunde hebt gevolgd, dan zal je eindexamen waarschijnlijk vooral uit natuurwetenschappelijke en wiskundevragen bestaan. Als je echter een mix van vakken hebt gevolgd, dan zal je eindexamen waarschijnlijk vragen bevatten over een verscheidenheid aan onderwerpen. Uiteindelijk is het aan je leraar om te beslissen wat er op het eindexamen komt te staan, dus zorg ervoor dat je hem of haar vraagt als je ergens onzeker over bent.