Bekijk VragenCategorie: onderwijswelke vakken vind je op het vmbo basis?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
welke vakken vind je op het vmbo basis?
4 Antwoorden
FeddeFedde answered 2 maanden ago
Op het vmbo-basisniveau vind je vakken als wiskunde, Nederlands, Engels en natuurwetenschappen. Deze vakken geven je een stevige basis om je toekomstige carrière op te bouwen. Als je je op een bepaald gebied wilt specialiseren, kun je ook geschiedenis of economie gaan studeren.
HesselHessel answered 2 maanden ago
De basisberoepsgerichte leerweg (afgekort: BBL) is een vierjarig onderwijsprogramma, dat op de meeste VWO-scholen kan worden gevolgd. Na afronding van de eerste twee leerjaren, die VMBO-T (theoretisch) worden genoemd, kiezen de leerlingen één van de drie resterende onderwijsprogramma's: VMBO-B (algemeen), VMBO-K (commercieel) of VMBO-M (technisch). Elk van deze opleidingen wordt afgesloten met een examen waarin wordt beoordeeld of de leerling Havo- of Vwo-leerling is. Het leerplan voor alle drie de beroepsopleidingen gaat voornamelijk over wiskunde, Nederlandse taal- en letterkunde, Engels en af en toe een vreemde taal.
DuukDuuk answered 1 maand ago
op vmbo-basis vindt u een waaier van vakken, waaronder kunsten, menswetenschappen, bedrijfskunde, economie en rechten.
FrankyFranky answered 4 weken ago
Enkele van de vakken die je op een vmbo-basisschool kunt aantreffen zijn wiskunde, natuurwetenschappen, taalkunde, maatschappijleer, muziek, kunst, lichamelijke opvoeding en gezondheid. Nederlands is de voertaal op de meeste vmbo-scholen in Nederland. Veel scholen bieden echter ook lessen in het Engels en andere talen aan.