Bekijk VragenCategorie: onderwijswelke vmbo is mbo?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke vmbo is mbo?
10 Antwoorden
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Een "MBO" vmbo bestaat niet. Het juiste antwoord is "vmbo-k", wat staat voor "voortgezet secundair onderwijs - kaderberoepsgerichte leerweg". Dit is de Nederlandse benaming voor een algemeen voortgezet onderwijsopleiding die leerlingen voorbereidt op een beroepsopleiding of een beroep.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Er bestaat niet zoiets als een "mbo" vmbo. De juiste term is "vmbo-k". "Mbo" is een afkorting van "mavo", wat "middenschool" betekent. Het vmbo-k is het laagste niveau van beroepsonderwijs in Nederland. Het bereidt leerlingen voor op werk in lager geschoolde functies.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Een MBO bestaat niet. De juiste term is VMBO. Dit staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, wat zich laat vertalen als "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs".
CornaldCornald answered 1 jaar ago
MBO staat voor middelbaar beroepsonderwijs, wat het Nederlandse equivalent is van beroepsonderwijs. Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, wat het Nederlandse equivalent is van voorbereidend beroepsonderwijs. Dus, wat is wat? Kort gezegd is het vmbo een lager niveau van het mbo Zo simpel is het echter niet. Het Nederlandse onderwijssysteem is complex en kan verwarrend zijn voor buitenlanders.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
MBO is een acroniem dat staat voor "management by objectives" VBO is een acroniem dat staat voor "beroeps baccalaureaat" Hoewel MBO en VBO beide benaderingen van het onderwijs zijn, zijn ze toch verschillend MBO is een managementtechniek die zich richt op het stellen van specifieke doelen en vervolgens een plan ontwikkelt om die doelen te bereiken. Deze benadering legt vaak de nadruk op taakvoltooiing en resultaatgericht projectmanagement Beroepsgerichte baccalaureaatsprogramma's daarentegen richten zich op het voorbereiden van studenten op specifieke loopbanen. Deze programma's bieden meestal praktische training in aanvulling op academische cursussen.
ArendArend answered 1 jaar ago
Er bestaat niet zoiets als een "mbo". De juiste term is "vmbo".
BrentBrent answered 1 jaar ago
Er bestaat niet zoiets als een "MBO" beroepsschool. De term "MBO" staat voor "maatschappelijk beroepsonderwijs" en betekent "sociaal beroepsonderwijs" Het wordt in Nederland gebruikt om een type beroepsschool aan te duiden.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat het geschikte type beroepsonderwijs (vmbo) afhangt van de specifieke situatie en behoeften van elke leerling. In grote lijnen bereiden vmbo-opleidingen leerlingen echter voor op instroom in mbo-opleidingen (middelbaar technisch onderwijs). Dit betekent dat vmbo-opleidingen de basis leggen voor meer geavanceerde technische opleidingen en de ontwikkeling van vaardigheden. Zo omvatten vmbo-opleidingen doorgaans basisvakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde, die de basis leggen voor mbo-opleidingen die op deze concepten voortbouwen.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Er is geen "mbo" vmbo. De afkorting "mbo" staat voor middelbaar beroepsonderwijs, dat door sommige vakscholen in Nederland wordt aangeboden. De afkorting "vmbo" staat voor algemeen voortgezet onderwijs, een schooltype dat in Nederland een scala aan opleidingen aanbiedt, waaronder het mbo.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Er zijn een paar verschillende soorten scholen in Nederland, die elk een ander onderwijstraject bieden. Het vmbo is een vierjarig programma dat zich richt op praktische, beroepsgerichte scholing. Na het vmbo kunnen leerlingen aan de slag op de arbeidsmarkt of verder studeren op een mbo-school. Mbo-scholen bieden twee- tot vierjarige programma's aan die leerlingen voorbereiden op specifieke loopbanen. Kortom, het vmbo is een vakschool en het mbo is een loopbaangerichte school.