Bekijk VragenCategorie: onderwijswelke vmbo richtingen zijn er?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke vmbo richtingen zijn er?
9 Antwoorden
BramBram answered 2 jaar ago
In Nederland wordt beroepsonderwijs en -opleiding (BOL) aangeboden op drie verschillende niveaus: VMBO, MBO en HBO. VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, wat vertaald "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs" betekent Er zijn vier VMBO-trajecten: 1. theoretische leerweg: richt zich op de academische vakken en bereidt voor op een vervolgstudie op MBO-niveau 2.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Er zijn vier richtingen waarin een student zijn vmbo-studie kan volgen: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en beroepsopleidingen. Elke richting heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten, dus het is belangrijk dat je goed afweegt welke richting bij je past Natuurwetenschappen richt zich op onderwerpen als wiskunde, natuurkunde en biologie. Studenten die geïnteresseerd zijn in deze richting moeten goed zijn in het oplossen van problemen en een sterk begrip hebben van wetenschappelijke basisprincipes. Sociale wetenschappen benadrukt disciplines als economie, geografie, en politieke wetenschappen. Deze richting is ideaal voor studenten die willen begrijpen hoe samenlevingen werken en hoe mensen met elkaar omgaan. De geesteswetenschappen omvat disciplines als geschiedenis, literatuur en filosofie.
ArendArend answered 2 jaar ago
Er zijn vier richtingen in de VKBO, elk met zijn eigen unieke programma en focus. De vier richtingen zijn - Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening en Economie (SMD&E) - Technische Handelingen (TH) - Natuurwetenschappen en levensvaardigheden (Natuur en Levenskunde, NL) -veiligheid, hygiëne en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Veiligheid, Hygiëne & Milieuzorg, VHM).
TeunTeun answered 2 jaar ago
Er zijn vier hoofdrichtingen voor het VMBO-onderwijs in Nederland: VMBO-T, VMBO-K, VMBO-G, en VMBO-B VMBO-T is gericht op leerlingen die een technische of ambachtelijke loopbaan willen volgen. Het curriculum richt zich op vakken als wiskunde, natuurwetenschappen en techniek VMBO-K bereidt leerlingen voor op een loopbaan in de horeca. Het curriculum omvat vakken als voedselbereiding, klantenservice en hotelmanagement VMBO-G is bedoeld voor leerlingen die de wereld van het bedrijfsleven en de administratie willen betreden.
BramBram answered 2 jaar ago
Er zijn vier richtingen voor het VMBO: 1. Sport en beweging 2. Cultuur en maatschappij 3. Natuur en techniek 4.
AikeAike answered 2 jaar ago
Er zijn drie soorten VMBO: -VMBO-theoretisch onderwijs: voor leerlingen die een hogere opleiding willen volgen in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie of bedrijfskunde; -VMBO-beroepsgericht onderwijs: voor leerlingen die timmerman, elektricien, lasser of bakker willen worden; en -VMBO-technisch onderwijs: voor leerlingen die monteur, bouwvakker of ICT-er willen worden. Daarnaast is er ook een agrarisch VMBO.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Er zijn in Nederland drie soorten VMBO vakscholen: Het reguliere VMBO, dat algemeen onderwijs biedt en leidt tot een diploma dat gelijk staat aan een middelbare schooldiploma. De Havo, die meer geavanceerde opleidingen biedt en leidt tot een diploma dat toegang geeft tot het hbo Het Mbo, dat praktijkonderwijs biedt in specifieke beroepen en leidt tot een diploma dat gelijk staat aan een associate degree.
AikeAike answered 1 jaar ago
Er zijn drie algemene soorten VMBO-richtingen: - VMBO-B (technisch voortgezet onderwijs): Dit type VMBO is voor leerlingen die na de middelbare school een technische loopbaan willen volgen - VMBO-K (beroepsgerichte basisvorming): Dit type VMBO is voor leerlingen die na de middelbare school een beroepsloopbaan willen volgen - VMBO-G (algemeen voortgezet onderwijs): Dit type VMBO is voor leerlingen die na de middelbare school een niet-technische hbo-opleiding willen volgen.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Er zijn vier verschillende VMBO richtingen 1. VMBO-Tl: Deze richting is gericht op technische en praktische vorming. Leerlingen in deze richting leren werken met gereedschappen, machines en andere apparatuur 2. VMBO-Kbl: De nadruk van deze richting ligt op gezondheid, maatschappelijke zorg en recreatie. Leerlingen in deze richting leren hoe ze zorg en diensten kunnen verlenen aan mensen 3. VMBO-Gtl: Deze richting richt zich op de voorbereiding op een baan bij de overheid of in het bedrijfsleven. Leerlingen in deze richting leren over bestuurskunde, economie en ondernemerschap 4.