Bekijk VragenCategorie: lerarenwie betaald een leraar?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie betaald een leraar?
3 Antwoorden
TeunTeun answered 1 jaar ago
Leraren worden niet alleen betaald door de overheid of door schooldistricten. In veel gevallen krijgen leraren ook giften van ouders en andere leden van de gemeenschap. In sommige gevallen betalen leraren zelfs voor hun eigen benodigdheden. Dus, wie betaalt een leraar? Dat hangt echt af van de specifieke situatie.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Leraren worden gewoonlijk betaald door het schooldistrict waar ze werken. Sommige leraren kunnen hun inkomen aanvullen door in de zomer te werken of buitenschoolse lessen te geven, maar deze mogelijkheden zijn niet gegarandeerd. In sommige gevallen kan een leraar een privéstudent vinden om buiten de schooluren bijles te geven, maar ook dit is niet altijd mogelijk of praktisch.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
De meeste leraren in de Verenigde Staten worden betaald door hun schooldistrict. Er zijn echter een paar staten waar de salarissen van leraren worden gefinancierd uit staatsbelastingen. Bovendien betalen sommige privé-scholen hun leraren uit eigen middelen.