Bekijk VragenCategorie: studiefinancieringwie betaald voor het vmbo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wie betaald voor het vmbo?
2 Antwoorden
FrankyFranky answered 2 jaar ago
De Nederlandse overheid betaalt voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), een vorm van voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen doorgaans vier jaar vmbo, waarna ze ofwel aan het werk kunnen of verder kunnen studeren op een hoger niveau    Hoewel de Nederlandse overheid het schoolgeld op vmbo-scholen betaalt, zijn de ouders verantwoordelijk voor de betaling van andere kosten in verband met het onderwijs van hun kind, zoals schoolmateriaal, uniformen en schoolreisjes. Er is echter financiële hulp beschikbaar voor gezinnen die niet in staat zijn deze kosten te dragen    Over het geheel genomen zijn de kosten van een opleiding in Nederland relatief betaalbaar in vergelijking met andere westerse landen.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Het Nederlandse onderwijssysteem is vrij uniek. De overgrote meerderheid van de leerlingen gaat naar een vmbo-school die door de overheid wordt bekostigd. Er zijn drie soorten vmbo-scholen: algemeen, agrarisch en technisch. Leerlingen met een vmbo-diploma hebben de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten op hbo- of universitair niveau, maar zijn daartoe niet verplicht. Als ze kiezen voor hoger onderwijs, moeten ze dat zelf betalen.