Bekijk VragenCategorie: studiefinancieringwie betaald voor het vmbo?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wie betaald voor het vmbo?

1 Antwoorden
FrankyFranky answered 2 maanden ago

De Nederlandse overheid betaalt voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), een vorm van voortgezet onderwijs. Leerlingen volgen doorgaans vier jaar vmbo, waarna ze ofwel aan het werk kunnen of verder kunnen studeren op een hoger niveau 
 
Hoewel de Nederlandse overheid het schoolgeld op vmbo-scholen betaalt, zijn de ouders verantwoordelijk voor de betaling van andere kosten in verband met het onderwijs van hun kind, zoals schoolmateriaal, uniformen en schoolreisjes. Er is echter financiële hulp beschikbaar voor gezinnen die niet in staat zijn deze kosten te dragen 
 
Over het geheel genomen zijn de kosten van een opleiding in Nederland relatief betaalbaar in vergelijking met andere westerse landen.