Bekijk VragenCategorie: studiefinancieringWie betaalt het speciaal onderwijs?
Avatargast Staf asked 1 week ago

Hoe wordt het speciaal onderwijs gefinancierd?

 

3 Antwoorden
BrendanBrendan answered 2 dagen ago

Het schooldistrict waar het kind woont, betaalt meestal voor het speciaal onderwijs. Als het kind in een ander district woont dan de school waar het woont, betaalt de school waar het woont meestal voor de diensten. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel, maar meestal werkt het zo.

GerbenGerben answered 2 dagen ago

Het schooldistrict waar het kind woont, betaalt meestal voor speciaal onderwijs. Elk schooldistrict moet gratis en passend openbaar onderwijs bieden aan alle kinderen met een handicap die binnen de grenzen van het district wonen, ongeacht het inkomensniveau van hun gezin. Als een schooldistrict bepaalt dat een kind geen speciaal onderwijs nodig heeft, of als de ouders besluiten dat het door het schooldistrict voorgestelde programma niet geschikt is voor hun kind, hebben de ouders het recht hun kind op eigen kosten naar een particuliere school te sturen en/of een externe tutor in te huren. Veel staten bieden echter bijstand of studiebeursprogramma’s voor leerlingen die naar een particuliere school gaan omdat zij speciaal onderwijs ontvangen.

DimitriDimitri answered 2 dagen ago

De Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) is een federale wet die bepaalt hoe speciaal onderwijs wordt gefinancierd en verstrekt. Volgens de IDEA zijn openbare scholen verantwoordelijk voor het verstrekken van gratis passend openbaar onderwijs aan alle leerlingen met een handicap. Dit omvat leerlingen die speciale onderwijsdiensten en aanverwante hulpmiddelen en diensten nodig hebben, zoals logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, ondersteunende technologie en meer. Ouders van leerlingen met een handicap hoeven niet te betalen voor de speciale onderwijsdiensten van hun kind. Ouders kan echter wel worden gevraagd bij te dragen in de kosten van bepaalde speciaal ontworpen apparatuur of aanvullende diensten die hun kind nodig heeft.