Bekijk VragenCategorie: studerenwie doet wat in een laboratorium?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie doet wat in een laboratorium?
6 Antwoorden
TeunTeun answered 1 jaar ago
De wetenschapper doet het meeste werk in het laboratorium, maar er zijn ook technici en beheerders die helpen om de zaken soepel te laten verlopen. De wetenschapper is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van experimenten, het analyseren van gegevens en het opschrijven van resultaten. Hij kan ook verantwoordelijk zijn voor het bestellen van benodigdheden, het onderhouden van apparatuur en het opleiden van andere leden van het laboratorium. Technici helpen wetenschappers bij hun experimenten door taken uit te voeren zoals het bereiden van oplossingen of monsters, het schoonmaken van glaswerk of het registreren van gegevens. Zij kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van apparatuur of het schoonhouden van het lab. Beheerders zijn verantwoordelijk voor budgetbeheer, het aannemen van en toezicht houden op personeel, het bestellen van benodigdheden en ervoor zorgen dat veiligheidsprocedures worden gevolgd. Zij kunnen ook beleid en procedures ontwikkelen voor het laboratorium.
BramBram answered 1 jaar ago
Een laborant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests en experimenten onder leiding van een wetenschapper. Zij kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het registreren van gegevens, het onderhouden van laboratoriumapparatuur en het bestellen van benodigdheden. Een wetenschapper is verantwoordelijk voor het ontwerpen van experimenten, het interpreteren van gegevens en het publiceren van zijn bevindingen. Hij kan ook verantwoordelijk zijn voor de opleiding van technici en andere wetenschappers. Een laboratoriummanager is verantwoordelijk voor het toezicht op alle aspecten van laboratoriumactiviteiten, waaronder budgettering, personeelsbeheer en inkoop.
EvertEvert answered 1 jaar ago
De leden van een laboratoriumteam kunnen variëren afhankelijk van het soort laboratorium, maar enkele veel voorkomende rollen zijn onderzoekswetenschapper, laborant, chemicus en bioloog. Een onderzoekswetenschapper is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van experimenten, het analyseren van resultaten en het publiceren van bevindingen. Een laborant helpt bij het uitvoeren van experimenten, het voorbereiden van monsters en het onderhouden van laboratoriumapparatuur. Een chemicus analyseert de chemische samenstelling van stoffen en voert chemische synthesen uit. Een bioloog bestudeert cellen, weefsels of organen van planten of dieren.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Er zijn verschillende rollen voor mensen die in een laboratorium werken. De meest voorkomende rol is die van de onderzoeker, die experimenten ontwerpt en uitvoert om nieuwe kennis of inzichten te verwerven. Andere rollen zijn die van technicus, die het werk van de onderzoekers ondersteunt door routinetaken uit te voeren; de administrateur, die ervoor zorgt dat het laboratorium goed functioneert; en de manager, die toezicht houdt op alle aspecten van de operatie. Elk lid van het team speelt een belangrijke rol in de goede werking van de laboratoria.
BramBram answered 1 jaar ago
Protocollen in het laboratorium zijn zo opgesteld dat elke werknemer een specifieke functie heeft. Dit helpt om de nauwkeurigheid en consistentie van de resultaten te waarborgen. De toegewezen taken verdelen zich meestal als volgt -De hoofdonderzoeker is verantwoordelijk voor het succes of falen van het lab. Hij ontwikkelt het onderzoeksvoorstel, zorgt voor financiering, houdt toezicht op het laboratoriumpersoneel en het projectbeheer, en deelt de resultaten mee aan de wetenschappelijke gemeenschap -Labmanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit omvat het aanwerven en ontslaan van personeel, het bestellen van voorraden, het onderhouden van apparatuur en het handhaven van veiligheidsvoorschriften -Senior wetenschappers/onderzoekers ontwikkelen hypotheses en ontwerpen experimenten. Zij leiden ook junior wetenschappers/onderzoekers op in experimentele technieken en analysemethodes.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Er zijn veel verschillende soorten rollen in een laboratorium, en de specifieke taken van elke rol zullen afhangen van het soort laboratorium en het onderzoek dat wordt uitgevoerd. Er zijn echter enkele algemene functies die in de meeste laboratoria voorkomen De directeur of het hoofd van het laboratorium is verantwoordelijk voor de algemene werking van het laboratorium en zorgt ervoor dat het onderzoek veilig en ethisch wordt uitgevoerd. Hij of zij houdt ook toezicht op het budget en het personeel van het laboratorium Laboratoriummanagers houden zich meestal bezig met de dagelijkse gang van zaken, zoals het coördineren van roosters en het bestellen van voorraden.