Bekijk VragenCategorie: studerenwie doet wat op school?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie doet wat op school?
6 Antwoorden
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
De rollen en verantwoordelijkheden van studenten, docenten en administratief personeel variëren afhankelijk van de school en de onderwijsfilosofie. Over het algemeen zijn studenten echter verantwoordelijk voor het bijwonen van de lessen, het afmaken van hun huiswerk/opdrachten en het voorbereiden op examens. Docenten geven lessen, wijzen werk toe, beoordelen opdrachten/toetsen, en geven feedback aan studenten.
BramBram answered 1 jaar ago
Op school zijn er veel verschillende rollen die mensen spelen. Sommige mensen geven les, sommige mensen leren, en sommige mensen doen een beetje van allebei. Hier volgt een overzicht van enkele van de meest voorkomende rollen op school: Leraren: Leraren zijn verantwoordelijk voor het leiden van klassen en ervoor te zorgen dat studenten de stof leren. Ze maken ook vaak lesplannen en wijzen huiswerk toe. Studenten: Studenten zijn verantwoordelijk voor het voltooien van hun huiswerk, studeren voor toetsen, en actief deelnemen aan de les.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Leraren onderwijzen en leerlingen leren. Zo simpel is het. Op de meeste scholen zijn de leraren verantwoordelijk voor het behandelen van de leerstof, terwijl de leerlingen hun best moeten doen om die te leren. Er is veel te geven en te nemen in deze regeling, en beide partijen hebben een belangrijke rol te spelen. Goede leraren weten hoe ze leren interessant en leuk kunnen maken, terwijl goede leerlingen weten hoe ze vragen moeten stellen en gebruik moeten maken van alle middelen die hun ter beschikking staan. Uiteindelijk is het aan elke individuele student om te beslissen wat hij of zij met school wil bereiken. Sommigen willen een diploma zodat ze een goede baan kunnen krijgen, terwijl anderen een dieper inzicht willen krijgen in de wereld om hen heen.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Leraren geven les, en bestuurders beheren. Leraren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, waaronder het geven van inhoud aan het curriculum en het ontwerpen van leerervaringen die leerlingen helpen te leren. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het algehele functioneren van een school, van het zorgen dat leraren beschikken over de benodigde middelen en ondersteuning tot het toezicht op budgettering en aannamebeslissingen. Zij werken ook samen met de gemeenschap om relaties op te bouwen en partnerschappen te creëren die de school ten goede kunnen komen.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Leraren instrueren, plannen en beoordelen leerlingen in de klas. Zij helpen leerlingen hun kennis en vaardigheden in alle academische vakken te ontwikkelen. Klassenassistenten ondersteunen de leerkrachten bij de instructie van de leerlingen door het gedrag in de klas in goede banen te leiden, door tussen de leerlingen rond te lopen om hulp te bieden, of door andere diensten te verlenen als dat nodig is. Verpleegkundigen controleren de gezondheid van de leerlingen en verstrekken zo nodig medicijnen. Zij werken ook samen met gezinnen om ervoor te zorgen dat eventuele gezondheidsproblemen worden aangepakt. Directeuren houden toezicht op de werking van hun schoolgebouwen en zorgen ervoor dat al het personeel kwaliteitsonderwijs geeft. Zij werken ook samen met gezinnen en gemeenschapspartners om een positieve leeromgeving voor alle leerlingen te creëren.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Afhankelijk van de school kunnen er verschillende rollen zijn die leerlingen spelen. Op sommige scholen zijn de leerlingen verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school, terwijl op andere scholen de leerlingen verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de planten of dieren op de campus. Sommige scholen hebben een leerlingenraad die verantwoordelijk is voor het organiseren van evenementen en het helpen beslissen over wat er op school gebeurt. En op sommige scholen heeft elke leerling een specifieke rol, zoals lid zijn van de wiskundeclub of de toneelclub.