Bekijk VragenCategorie: onderwijswie heeft de middelbare school bedacht?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wie heeft de middelbare school bedacht?

2 Antwoorden
ZefZef answered 4 weken ago

De geschiedenis van middelbare scholen in de Verenigde Staten is duister, maar men is het er algemeen over eens dat de eerste openbare middelbare school de Boston Latin School was, die in 1635 werd opgericht. Hoewel er in de koloniale tijd pogingen werden ondernomen om scholen voor voortgezet onderwijs op te richten, gingen de meeste jongeren direct na de lagere school aan het werk. Pas aan het begin van de 19e eeuw begon het middelbaar onderwijs in Amerika op gang te komen. De industriële revolutie was begonnen en er was een groeiende behoefte aan arbeiders die konden lezen en schrijven. Daarom begonnen steden in het hele land openbare middelbare scholen op te richten. In de eerste decennia van de 19e eeuw nam de bouw van middelbare scholen een hoge vlucht, omdat steeds meer steden zich het belang van onderwijs voor hun jeugd realiseerden.

HesselHessel answered 4 weken ago

De grote filosoof Aristoteles wordt vaak genoemd als de bedenker van het idee van een middelbare school. In zijn beroemde werk “De Politica” zet Aristoteles de blauwdruk uiteen van een onderwijssysteem waarin een middelbare school een centrale plaats inneemt. Volgens Aristoteles is het doel van onderwijs het bevorderen van deugdzaamheid en goedheid bij leerlingen. Een middelbare school, zo geloofde hij, was de perfecte omgeving om deze deugden te cultiveren. Aristoteles was niet de enige die het concept van de middelbare school hoog aansloeg. Plato, een andere grote denker, stelde ook een onderwijssysteem voor dat een middelbare school omvatte. Net als Aristoteles zag Plato de middelbare school als een plaats waar jonge mensen konden leren om goede burgers te zijn en zich te ontwikkelen tot deugdzame volwassenen.