Bekijk VragenCategorie: onderwijswie heeft de middelbare school bedacht?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie heeft de middelbare school bedacht?
6 Antwoorden
ZefZef answered 1 jaar ago
De geschiedenis van middelbare scholen in de Verenigde Staten is duister, maar men is het er algemeen over eens dat de eerste openbare middelbare school de Boston Latin School was, die in 1635 werd opgericht. Hoewel er in de koloniale tijd pogingen werden ondernomen om scholen voor voortgezet onderwijs op te richten, gingen de meeste jongeren direct na de lagere school aan het werk. Pas aan het begin van de 19e eeuw begon het middelbaar onderwijs in Amerika op gang te komen. De industriële revolutie was begonnen en er was een groeiende behoefte aan arbeiders die konden lezen en schrijven. Daarom begonnen steden in het hele land openbare middelbare scholen op te richten. In de eerste decennia van de 19e eeuw nam de bouw van middelbare scholen een hoge vlucht, omdat steeds meer steden zich het belang van onderwijs voor hun jeugd realiseerden.
HesselHessel answered 1 jaar ago
De grote filosoof Aristoteles wordt vaak genoemd als de bedenker van het idee van een middelbare school. In zijn beroemde werk "De Politica" zet Aristoteles de blauwdruk uiteen van een onderwijssysteem waarin een middelbare school een centrale plaats inneemt. Volgens Aristoteles is het doel van onderwijs het bevorderen van deugdzaamheid en goedheid bij leerlingen. Een middelbare school, zo geloofde hij, was de perfecte omgeving om deze deugden te cultiveren. Aristoteles was niet de enige die het concept van de middelbare school hoog aansloeg. Plato, een andere grote denker, stelde ook een onderwijssysteem voor dat een middelbare school omvatte. Net als Aristoteles zag Plato de middelbare school als een plaats waar jonge mensen konden leren om goede burgers te zijn en zich te ontwikkelen tot deugdzame volwassenen.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Er is niet één persoon die de middelbare school heeft uitgevonden. Middelbaar onderwijs bestaat al eeuwen, en verschillende landen hebben er verschillende versies van. De Verenigde Staten hadden niet eens een federaal systeem van middelbare scholen tot het begin van 1900. Hoewel er dus niet één persoon is aan wie de middelbare school kan worden toegeschreven, zijn er veel mensen die in de loop der jaren belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling en uitbreiding van het middelbaar onderwijs. Enkele opmerkelijke voorbeelden zijn John Dewey, Horace Mann en Alexander Graham Bell.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Niemand heeft de middelbare school uitgevonden. Het is in de loop der tijd ontstaan als een manier om aan de behoeften van leerlingen en de samenleving te voldoen. In de Verenigde Staten werden de eerste middelbare scholen begin 1800 opgericht. Ze leken echter niet erg op de middelbare scholen van vandaag. Het waren meer handels- of beroepsscholen. De eerste echte Amerikaanse middelbare school werd opgericht in 1842 in Boston, MA.
PieterPieter answered 1 jaar ago
Het is moeilijk te zeggen wie de middelbare school precies heeft uitgevonden, want het concept bestaat al eeuwen. De eerste middelbare scholen in Amerika werden echter begin 1800 opgericht. Daarvoor kregen de leerlingen meestal slechts onderwijs tot de achtste of negende klas.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
De eerste openbare middelbare school in de Verenigde Staten was de English High School in Boston, die in 1821 werd geopend. Deze werd gevolgd door de Philadelphia High School in 1842.