Bekijk VragenCategorie: filosofiewie heeft filosofie uitgevonden?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

wie heeft filosofie uitgevonden?

4 Antwoorden
AikeAike answered 3 dagen ago

Er is niet één persoon die de filosofie heeft uitgevonden. Filosofie is een studiegebied dat teruggaat tot het oude Griekenland. Het is de studie van fundamentele vragen over leven, bestaan en kennis.

FeddeFedde answered 3 dagen ago

Hoewel het onmogelijk is om met zekerheid te weten wie de filosofie als eerste heeft uitgevonden, wordt aangenomen dat de vroegste filosofische geschriften afkomstig zijn van de oude Grieken. Aan de pre-Socratische filosofen, zoals Thales, Parmenides en Heraclitus, wordt vaak toegeschreven dat zij de basis hebben gelegd voor de westerse filosofie.

WillemWillem answered 3 dagen ago

Het is omstreden wie de filosofie heeft uitgevonden, maar enkele van de vroegste filosofen kwamen uit Miletus in Ionië. Aan Thales, Anaximander en Anaximenes wordt toegeschreven dat zij de Milesische school voor filosofie hebben opgericht.

JorisJoris answered 3 dagen ago

Filosofie werd uitgevonden door de oude Grieken. Het is een opmerkelijk veelzijdige en veelomvattende discipline die alles omvat, van ethiek en moraal tot epistemologie (de studie van kennis) en ontologie (de studie van het zijn). In de loop der eeuwen is de filosofie op verschillende manieren gebruikt, maar in wezen is zij een poging om de wereld om ons heen en onze plaats daarin te begrijpen.