Bekijk VragenCategorie: onderwijswie heeft het daltononderwijs uitgevonden?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wie heeft het daltononderwijs uitgevonden?
4 Antwoorden
HesselHessel answered 2 jaar ago
De geschiedenis van Dalton Education gaat terug tot het begin van de 19e eeuw, toen het werd opgericht door Timothy Dalton. De oorspronkelijke Daltonscholen waren bedoeld om onderwijs te geven aan de kinderen van arbeiders in het snel industrialiserende noordoosten. Hoewel het schoolmodel in de loop der tijd is veranderd, is de kerntaak van Dalton Education hetzelfde gebleven: uitstekend onderwijs bieden aan alle leerlingen, ongeacht achtergrond of inkomen. Vandaag de dag is Dalton een gemengde onderwijsinstelling voor leerlingen van de kleuterklas tot en met de 12e klas. Gelegen aan Manhattan's Upper East Side, is Dalton een van de meest prestigieuze en goed gewaardeerde scholen in New York City.
ArnoArno answered 2 jaar ago
Daltononderwijs is uitgevonden door John Dalton in 1801. Hij stelde voor dat alle leerlingen dezelfde basisvakken op dezelfde manier moesten leren. Dit werd bekend als het "Dalton Plan.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
 John Dalton was een Engelse scheikundige, natuurkundige en meteoroloog. Hij is vooral bekend om zijn werk aan de atoomtheorie en de ontwikkeling van de moderne atoomtheorie. Hij ontwikkelde ook het eerste kleurcoderingssysteem voor het onderwijzen van wetenschap aan studenten. Dit systeem, dat de Methode van Dalton wordt genoemd, wordt vandaag de dag nog steeds in sommige klaslokalen gebruikt.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
 John Dalton was een Engelse scheikundige, natuurkundige en meteoroloog die vooral bekend is geworden door zijn pionierswerk bij de ontwikkeling van de atoomtheorie. Hij ontwikkelde ook de chemische atoomtheorie en stelde de wet van behoud van massa in de scheikunde voor. Dalton's onderwijsfilosofie riep op tot zelfredzaamheid en actieve betrokkenheid van studenten bij hun eigen leerproces. Dit bracht hem ertoe een onderwijssysteem te ontwikkelen dat bekend werd als het Daltonisme of de Daltonmethode. De Daltonmethode berustte op de samenwerking van leerlingen bij het oplossen van problemen en het delen van hun kennis met elkaar. Het wordt beschouwd als een van de vroegste vormen van coöperatief leren.