Bekijk VragenCategorie: schoollessenwie heeft het dictee gewonnen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wie heeft het dictee gewonnen?
2 Antwoorden
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Er is geen duidelijk antwoord op deze vraag, omdat er veel verschillende manieren zijn om succes bij dicteren te meten. Sommige mensen vinden nauwkeurigheid de belangrijkste factor, terwijl anderen meer waarde hechten aan snelheid.   Toch wordt er meestal van uitgegaan dat de winnaar van een dictee degene is die de taak het snelst en met de minste fouten afrondt.
AikeAike answered 2 jaar ago
Niemand weet het zeker. Het is nog steeds een mysterie.