Bekijk VragenCategorie: schoollessenwie heeft informatica uitgevonden?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie heeft informatica uitgevonden?
4 Antwoorden
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want de informatica is in de loop van de tijd door veel mensen ontwikkeld. Tot de belangrijkste bijdragers tot het vakgebied behoren echter Alan Turing, die vaak als de vader van de computerwetenschap wordt beschouwd, en Grace Hopper, die de eerste compiler ontwikkelde. Andere belangrijke figuren zijn Bill Gates, Steve Jobs, en Tim Berners-Lee.
WillemWillem answered 1 jaar ago
John McCarthy wordt beschouwd als de eerste persoon die de term "computerwetenschap" gebruikte In een vroeg artikel stelde hij voor computerwetenschap te definiëren als "de wetenschap van het automatiseren van intelligent gedrag" Er zijn echter veel mensen die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het vakgebied. Enkele van de belangrijkste vroege werkzaamheden werden verricht door Alan Turing, Claude Shannon en John von Neumann. Meer recent hebben onderzoekers als Bill Gates, Linus Torvalds en Sergey Brin ook belangrijke bijdragen geleverd.
AikeAike answered 1 jaar ago
Computerwetenschap is een relatief nieuw vakgebied, en er is niet één uitvinder. Enkele van de vroege pioniers die het vakgebied hebben helpen ontwikkelen zijn Ada Lovelace, Alan Turing, John McCarthy en Charles Babbage.
WillemWillem answered 1 jaar ago
De eerste persoon die de concepten van computerwetenschap formaliseerde was Alan Turing, die in 1936 een artikel publiceerde over berekenbare getallen. In zijn artikel toonde Turing aan dat er één algemene methode bestaat voor het oplossen van elk wiskundig probleem, en dat deze methode kan worden beschreven aan de hand van eenvoudige instructies die een machine kan uitvoeren. Dit werk vormde de basis voor de moderne computerwetenschap, en liet zien dat computers kunnen worden geprogrammeerd om elk type berekening uit te voeren. Turing ontwikkelde ook het concept van de Turingmachine, een theoretisch model van een computer dat kan worden gebruikt om de beperkingen van rekenkracht te analyseren.