Bekijk VragenCategorie: onderwijswie is de vmbo-leerling?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wie is de vmbo-leerling?

3 Antwoorden
GijsGijs answered 2 maanden ago

De vmbo-leerling is een leerling die in Nederland een school voor middelbaar beroepsonderwijs bezoekt. Vmbo-scholen bieden opleidingen aan in specifieke beroepen of bedrijfstakken en leiden op tot een officiële kwalificatie waarmee leerlingen direct na het behalen van het diploma aan het werk kunnen. Er zijn drie soorten vmbo-scholen: algemeen, middelbaar en academisch. De vmbo-leerling gaat meestal naar het algemene of middelbare type school.

CiscoCisco answered 2 maanden ago

Vmbo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Het staat voor Voortgezet basisonderwijs. Leerlingen die naar het vmbo gaan, zijn meestal tussen de 12 en 16 jaar 
 
De vmbo-leerling is iemand die is ingeschreven in dit type onderwijsprogramma. Dit type programma is erop gericht leerlingen een basisopleiding te geven, zodat ze ofwel aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt ofwel verder kunnen studeren op een hoger niveau 
 
Het vmbo onderwijst leerlingen in vakken als wiskunde, natuurwetenschappen, maatschappijleer, Nederlands en Engels.

ZefZef answered 2 maanden ago

De vmbo-leerling is een leerling die in Nederland naar een vakschool gaat. Vmbo staat voor Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs, wat betekent “middelbaar beroepsonderwijs”. Het is een vierjarige opleiding die leidt tot een diploma waarmee leerlingen verder kunnen leren op HBO-niveau (hoger beroepsonderwijs) of direct kunnen doorstromen naar werk 
 
Het aantal vmbo-leerlingen is de laatste jaren afgenomen doordat meer leerlingen kiezen voor andere onderwijstrajecten, zoals de havo of het vwo (vmbo).