Bekijk VragenCategorie: onderwijswie is de vmbo-leerling?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wie is de vmbo-leerling?
6 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
De vmbo-leerling is een leerling die in Nederland een school voor middelbaar beroepsonderwijs bezoekt. Vmbo-scholen bieden opleidingen aan in specifieke beroepen of bedrijfstakken en leiden op tot een officiële kwalificatie waarmee leerlingen direct na het behalen van het diploma aan het werk kunnen. Er zijn drie soorten vmbo-scholen: algemeen, middelbaar en academisch. De vmbo-leerling gaat meestal naar het algemene of middelbare type school.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Vmbo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Het staat voor Voortgezet basisonderwijs. Leerlingen die naar het vmbo gaan, zijn meestal tussen de 12 en 16 jaar    De vmbo-leerling is iemand die is ingeschreven in dit type onderwijsprogramma. Dit type programma is erop gericht leerlingen een basisopleiding te geven, zodat ze ofwel aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt ofwel verder kunnen studeren op een hoger niveau    Het vmbo onderwijst leerlingen in vakken als wiskunde, natuurwetenschappen, maatschappijleer, Nederlands en Engels.
ZefZef answered 2 jaar ago
De vmbo-leerling is een leerling die in Nederland naar een vakschool gaat. Vmbo staat voor Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs, wat betekent "middelbaar beroepsonderwijs". Het is een vierjarige opleiding die leidt tot een diploma waarmee leerlingen verder kunnen leren op HBO-niveau (hoger beroepsonderwijs) of direct kunnen doorstromen naar werk    Het aantal vmbo-leerlingen is de laatste jaren afgenomen doordat meer leerlingen kiezen voor andere onderwijstrajecten, zoals de havo of het vwo (vmbo).
HesselHessel answered 1 jaar ago
Het vmbo is een Nederlandse beroepsopleiding. Het biedt een lager onderwijsniveau dan wat op havo- en vwo-niveau wordt aangeboden. Het vmbo bestrijkt een breed scala aan vakken, waaronder landbouw, bedrijfsleven, gezondheidszorg, techniek en technologie.
PieterPieter answered 1 jaar ago
De vmbo-student is de student die in Nederland een school voor beroepsonderwijs en -opleiding bezoekt. Deze scholen bieden een breed scala aan programma's die studenten voorbereiden op werk in specifieke beroepen of industrieën. Het vmbo-programma duurt doorgaans twee jaar en studenten kunnen kiezen uit drie verschillende trajecten: algemeen onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs. Na afronding van het vmbo-programma kunnen studenten hun opleiding op een hoger niveau voortzetten aan een hogeschool of universiteit, of ze kunnen de arbeidsmarkt betreden.
ZefZef answered 1 jaar ago
De VMBO-leerling is een leerling die een van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland bezoekt. Het VMBO-curriculum is bedoeld om leerlingen een algemene basisopleiding te geven en hen voor te bereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt. Na afronding van hun VMBO-opleiding stromen de meeste leerlingen door naar een MBO-school.