Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswie maakt de school examens?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wie maakt de school examens?
6 Antwoorden
JorisJoris answered 2 jaar ago
De overgrote meerderheid van de schoolexamens wordt gemaakt door de onderwijsraad of -raad van de staat. Er zijn een paar religieuze scholen die hun eigen examens maken, maar voor het grootste deel zijn het de staatsscholen die de examens maken en vaststellen. Dit omvat alles van examens voor de lagere school tot examens voor het A-niveau en toelatingsexamens voor de universiteit.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
De schoolexamens worden gemaakt door leraren. Zij gebruiken een verscheidenheid aan materiaal om de examens te maken, waaronder boeken, artikelen en hun eigen kennis. Vaak werken ze samen met andere leraren om een examen te maken dat eerlijk is en alle noodzakelijke stof bestrijkt.
JorisJoris answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, aangezien scholen hun eigen examens kunnen ontwikkelen of examens van commerciële uitgevers kunnen kopen. De meeste schoolexamens worden echter ontworpen door onderwijspsychometristen (mensen met expertise in onderwijspsychologie en testen en meten). Veel staten hebben ook hun eigen testprogramma's (bijv. NY State Regents Exams, California STAR Tests), die gewoonlijk worden gemaakt door commissies van onderwijsdeskundigen die verschillende inhoudsgebieden en instructieniveaus vertegenwoordigen. Ten slotte worden sommige toetsen waarbij hoge eisen worden gesteld (zoals de SAT en ACT) gemaakt door bedrijven met winstoogmerk.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
De schoolexamens worden gemaakt door een raad van onderwijs. De onderwijsraad maakt de examens, stelt de normen vast en houdt toezicht op het hele proces. Zij werken samen met leraren, administrateurs en andere deskundigen om de examens te ontwerpen en ervoor te zorgen dat ze meten wat leerlingen moeten weten om succesvol te zijn.
ArendArend answered 1 jaar ago
Er is niet één definitief antwoord op deze vraag, omdat er verschillende factoren zijn die van invloed kunnen zijn op wie de schoolexamens maakt. Een aantal mogelijke bronnen zijn de leraren zelf, de schooladministratie of zelfs externe bronnen zoals educatieve uitgevers. Uiteindelijk hangt het echt af van de specifieke school en de context waarin de examens worden gemaakt.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
De schoolexamens worden gemaakt door de leraren van de school. Zij maken de examens op basis van de stof die zij in de klas hebben onderwezen.