Bekijk VragenCategorie: schoollessenwie mag maatschappijleer geven?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wie mag maatschappijleer geven?
6 Antwoorden
TeunTeun answered 2 jaar ago
Er zijn veel antwoorden op deze vraag en het hangt er echt vanaf wat je onder "maatschappijleer" verstaat Als u zich afvraagt wie in onze scholen maatschappijleer moet onderwijzen, dan zijn dat natuurlijk gekwalificeerde leraren. Maar als je vraagt wie de verantwoordelijkheid heeft om maatschappijleer te onderwijzen buiten het schoolsysteem, wordt het antwoord aanzienlijk ingewikkelder    In een democratie hebben alle burgers de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het burgerlijke ethos wordt gehandhaafd. Dit betekent leren over en deelnemen aan het politieke proces, stemmen, belastingen, juryplicht, militaire dienst enz. Het betekent ook dat we moeten begrijpen en aanvaarden dat er verschillende standpunten zijn en dat we een beschaafd gesprek moeten voeren, zelfs als we het niet met anderen eens zijn.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Burgerschap kan op verschillende manieren worden onderwezen, bijvoorbeeld in het middelbaar of voortgezet onderwijs, op de universiteit of zelfs aan volwassenen. Docenten kunnen verschillende achtergronden hebben, zoals sociale studies, geschiedenis, regering, politieke wetenschappen en onderwijs. Er zijn ook veel bronnen over maatschappijleer online en via andere multimedia beschikbaar.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want het verschilt van land tot land en zelfs van schooldistrict tot schooldistrict. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, zijn de staten en gemeenten primair verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van civic education-programma's. Dus het antwoord op de vraag "wie moet maatschappijleer geven?" hangt echt af van waar je woont. Er zijn echter enkele algemene beginselen die als richtsnoer kunnen dienen voor wie maatschappijleer moet onderwijzen. Ten eerste moet maatschappijleer worden onderwezen door docenten die zelf betrokken burgers zijn. Verder moeten deze docenten een goed begrip hebben van zowel de geschiedenis als het proces van de overheid, zodat ze leerlingen effectief kunnen voorbereiden op hun rol als toekomstige burgers.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Maatschappijleer mag alleen worden gegeven door mensen die daartoe door hun staat zijn gecertificeerd. Gewoonlijk betekent dit dat de leraren maatschappijleer of bestuurskunde hebben gestudeerd en zijn geslaagd voor een vakinhoudelijke toets. Veel staten vereisen ook dat maatschappijleer worden onderwezen als onderdeel van algemeen onderwijs van een student vereiste, dus het is waarschijnlijk dat uw school heeft een leraar die is gecertificeerd om het onderwerp te leren. Echter, als je geïnteresseerd bent in het worden maatschappijleer leraar zelf, moet u controleren met uw staat ministerie van Onderwijs om te zien welke specifieke eisen er zijn voor certificering.
AikeAike answered 1 jaar ago
Er is niet echt een definitief antwoord op deze vraag, omdat het kan variëren afhankelijk van het onderwijssysteem in plaats. In sommige gevallen wordt maatschappijleer onderwezen als onderdeel van een algemeen leerplan voor sociale studies, terwijl er in andere gevallen speciale maatschappijleerlessen kunnen zijn. Daarnaast is het ook mogelijk dat scholen maatschappijleer uitbesteden aan programma's of organisaties die gespecialiseerd zijn in maatschappijleer Uiteindelijk is het aan individuele scholen en beleidsmakers om te beslissen wie maatschappijleer mag onderwijzen en hoe dat moet gebeuren. Er zijn veel verschillende manieren om maatschappijleer te benaderen, dus er is niet één juist antwoord.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het per land en onderwijssysteem kan verschillen. In veel landen is maatschappijleer een verplicht vak op school, vaak verplicht gesteld door de nationale overheid. In andere landen is het facultatief of wordt het helemaal niet aangeboden. Er kunnen ook aanzienlijke verschillen zijn binnen individuele landen wat betreft wie belast is met het onderwijzen van maatschappijleer. In sommige gevallen zijn het speciaal opgeleide en gediplomeerde leraren; in andere gevallen behandelen de leraren het onderwerp als onderdeel van hun bredere leerplan. Weer andere delegeren de verantwoordelijkheid voor burgerschapsvorming aan jeugdorganisaties of andere externe groepen. Uiteindelijk hangt het dus grotendeels af van de specifieke kenmerken van elke specifieke context wie verantwoordelijk is voor het onderricht in burgerschapsvorming.