Bekijk VragenCategorie: onderwijswie stuurt controlearts onderwijs?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie stuurt controlearts onderwijs?
5 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Er zijn verschillende bestuursorganen en organisaties die het onderwijs van artsen sturen. De meest prominente organisatie is de American Board of Medical Specialties (ABMS), die toezicht houdt op 24 medische specialiteitsraden in de Verenigde Staten. De ABMS stelt strenge eisen aan de opleiding en certificering van artsen om patiënten te beschermen. Andere organisaties die het onderwijs van artsen sturen zijn de Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) en het National Committee for Quality Assurance (NCQA). Deze organisaties werken samen om ervoor te zorgen dat artsen een evidence-based opleiding van hoge kwaliteit krijgen die voldoet aan nationale normen.
TeunTeun answered 1 jaar ago
De National Board of Medical Examiners (NBME) is de organisatie die leiding geeft aan de opleiding tot controlerend arts. Het is een particuliere organisatie zonder winstoogmerk die examens ontwikkelt en afneemt voor meer dan 90% van de artsen in de Verenigde Staten. Zij bieden ook geavanceerde plaatsingsprogramma's voor internationale medisch afgestudeerden die in de Verenigde Staten willen studeren, en werken samen met residentieopleidingen om examens voor residenten te ontwikkelen en af te nemen.
ArendArend answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want het verschilt van land tot land en zelfs binnen verschillende regio's van één land. In sommige gevallen kan het de regering zijn die toezicht houdt op en leiding geeft aan het onderwijs aan artsen, terwijl het in andere gevallen een beroepsorganisatie of -vereniging kan zijn. Doorgaans is er ook een zekere mate van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen deze verschillende entiteiten.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want er zijn verschillende organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de aansturing van de opleiding tot controlearts. Enkele daarvan zijn universiteiten met medische scholen, beroepsorganisaties zoals de American Medical Association of de American Nurses Association, en overheidsinstellingen zoals de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) of de National Institutes of Health (NIH).
FrankyFranky answered 1 jaar ago
De Association of American Medical Colleges (AAMC) is de belangrijkste organisatie die de opleiding tot controlerend arts aanstuurt. Zij werken aan het creëren en handhaven van de normen voor medische scholen in de Verenigde Staten en Canada, en werken ook aan de ontwikkeling en het beheer van de MCAT (Medical College Admission Test). Daarnaast beheren zij een verscheidenheid aan programma's die gericht zijn op het vergroten van het aantal artsen dat in beide landen praktiseert.