Bekijk VragenCategorie: schoollessenwie wat waar begrijpend lezen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Waar kan ik tercht voor het leren begrijpend lezen? Voor de komende online tentamens is dit heel erg belangerijk.
1 Antwoorden
AikeAike answered 2 jaar ago
Er zijn een paar belangrijke dingen om te onthouden als het gaat om begrijpend lezen. Ten eerste moet je in staat zijn om de hoofdgedachte van de passage te identificeren. Ten tweede moet je doelgericht kunnen lezen, wat betekent dat je een specifiek doel of vraag in gedachten moet hebben terwijl je leest. Ten derde moet je in staat zijn om context aanwijzingen en gevolgtrekkingen te gebruiken om beter te begrijpen wat je leest. Ten vierde moet je een goede woordenschat hebben, zodat je complexe woorden en concepten begrijpt. En tot slot: oefening baart kunst! Hoe meer passages u leest en hoe meer vragen u beantwoordt, hoe beter uw vaardigheden in begrijpend lezen zullen worden.